בארכיף דרליאן

מהנדס תכנון בחברת גרונר ד.א.ל. מהנדסים

החל עבודתו בחברה בשנת 2018

מהנדס,  BS.C בהנדסה אזרחית במסלול תחבורה,  הטכניון.

בעל ניסיון בתכנון כבישים, צמתים ומחלפים עבור נתיבי ישראל.

ורשויות מקומיות שונות, תכנון מסילות ברזל.


בונים תשתיות לאומיות 

דילוג לתוכן