אלינורה אופלימח

ראש צוות   חב’ גרונר ד.א.ל. מהנדסים

מהנדסת

החלה עבודתה בחברה בשנת 1994 בעלת ניסון בתכנון כבישים, צמתים ומחלפים עבור נתיבי ישראל ורשויות מקומיות שונות, תכנון מסילות ברזל, תכנון יעוץ תנועה ותחבורה להכנת התב”ע ותוכניות מתאר למשרד השיכון, ממ”י ורשויות מקומיות שונות , תכנון אזורי תעשיה


בונים תשתיות לאומיות 

דילוג לתוכן