אבנר בר זיו

החל משנת 2019 מתכנן ערים בחברת גרונר ד.א.ל. מהנדסים

בהשכלתו בעל רישיון לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין תואר ראשון באוניברסיטת חיפה מסלול משפט טכנולוגיה

תואר שני מתכנן ערים במסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון


בונים תשתיות לאומיות 

דילוג לתוכן