פרופיל

תחבורה ותנועה ד.א.ל הינה חברת אחות של גרונר ד.א.ל מהנדסים. החברה הוקמה במשותף ע"י קבוצת גרונר ד.א.ל., אינג' ישראל רשטניק ואינג' אלי אסיף. החברה רשומה משנת 1997 והחלה את פעולתה האינטנסיבית מחודש ינואר 2000.

לחברה הוענק אישור עמידה בתנאי התקן הבינ"ל להבטחת איכות 9001 ISO מטעם מכון התקנים הישראלי (מת"י).

 


Simply-Smart.com