מיסודה של ד.א.ל הנדסה ופיתוח בע"מ. עוסקת בתכנון של פרויקטי תשתיות והנדסה אזרחית: כבישים, מסילות, שדות תעופה, עבודות עפר, ניקוז ועוד במגוון רחב של היקפים ומתמחה בתכנון של פרויקטים רב תחומיים. 

מתמחה בניהול התכנון, ניהול הבצוע ופיקוח על ביצוע פרויקטי בניה כגון בניה למגורים ומוסדות ציבור וכן פרויקטי תשתיות: כבישים שדות תעופה ועוד.


עוסקת במתן שירותי תכנון בתחומים של תכנון תחבורה והנדסת תנועה כגון: תכניות אב לתחבורה, תכניות מתאר, הסדרי תנועה, הסדרי תנועה לשלבי ביצוע, מערכות לבקרת תנועה, רמזורים, מדיניות חניה, תכנון חניונים, סקרי תחבורה, שילוט ועוד.

Simply-Smart.com